Ingen har ansvar för anhörigstödet vid suicid

Både anhörigföreningar och polisen anser det är stora brister i stödet till anhöriga när en person har tagit sitt liv.

– Vi har katastrofteam när flera personer är inblandade i en olycka. Men vid enskild död, som suicid, så är det ingens uppdrag att ha en kris- och traumainsats, säger Inger Händestam, förbundsordförande i föreningen Spes.

Läs mer och se inslaget hos SVT nyheter

Inger Händestam