Till minne av Jan Beskow

Professor Jan Beskow, Göteborg, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är Astrid Palm Beskow och sönerna Hans, Martin, Mats, Ola och Xzenu med familjer.

Jan, som var professor emeritus, specialistläkare i psykiatri och socialmedicin, har outtröttligt arbetat för suicidpreventionen i över 50 år. 1979 publicerade han sin avhandling som baserades på intervjuer med efterlevande. Fyra år senare lanserade han olycksfallsperspektivet, synen på att suicid kan ha sin grund i kognitiv svikt i ovanliga och extrema situationer. Jan betraktade på detta sätt självmord som en följd av olika händelser, fysiska eller psykiska, som blir alltför belastande. Utifrån detta perspektiv är suicidaliteten delvis är ett resultat av samhällets produktion av lidande. Därför måste det också betraktas som ett allvarligt samhällsproblem och ett misslyckande som vi gemensamt måste ta ansvar för, och inte lägga på enskilda individer som kämpat länge för sin överlevnad.

Jan var också en folkbildare och opinionsbildare och han har varit en viktig förgrundsgestalt för arbetet att förebygga självmorden i samhället. Jan insåg att självmordets tabu och stigma försvårade det suicidpreventiva arbetet och att det behövdes mer kunskap om suicidalitet hos allmänheten.

– Och för en aktiv suicidprevention krävs resurser. Därför skrev han otaliga debattartiklar där kravet var en kraftig ökad finansiering till området, både till forskningsanslag och till civilsamhället. Jan, ihop med flera andra bidrog också till nollvisionen för suicid som regeringen antog 2008.

De sista åren var hans fokus också inifrånperspektivet, att lyssna till människors egna berättelser och att som kliniker och medmänniska alltid möta en suicidal person som en jämlike, som två forskare som gemensamt försöker lära av situationen.

Många är de människor som fått upp ögonen för ämnet och inspirerats till att arbeta vidare med suicidpreventionen tack vare Jans outtröttliga förmåga att skapa engagemang och intresse. Jan har genom sin forskning, sin människosyn och sitt outtröttliga engagemang varit en viktig inspirationskälla, förgrundsgestalt och vän för oss som arbetar med att ge stöd till människor i kris och att förebygga självmorden i samhället. Det är svårt att överskatta den betydelse Jan har haft för det arbete vi gör med att öka kunskapen och minska den skam och tystnad som alltför länge har varit förknippad med denna avgörande samhällsfråga.

Jan var en kunskapstörstande, nyfiken, varm, prestigelös och framförallt generös person. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi sänder våra varmaste tankar till hans nära och kära.

Else-Marie Törnberg, verksamhetschef Suicidprevention i Väst (SPIV)

Inger Händestam, förbundsordförande Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevande Stöd (SPES)

Karin Schulz, generalsekreterare Mind

Rickard Bracken, generalsekreterare, Suicide Zero

Jan Beskow. Bild: GP.