Jonathan, 20 år.

En person med ett stort hjärta och skön humor som levde efter mottot att ska någonting göras så ska det göras ordentligt. Han använde sig ofta av uttrycket ”Det här har jag lagt min själ i” var sig det gällde vardagliga saker, sitt arbete eller sina fritidsintressen. 

En av Jonathans vänner har beskrivit honom som den mest genuina och snälla människa hon någonsin känt, att hon var så tacksam att fått möjligheten att vara hans vän. Han var även en mycket omtyckt och uppskattad arbetskamrat och en av hans kollegor beskrev Jonathan som en exceptionellt begåvad ung man som varit upphov till många fler skratt än han kunde räkna.

Under gymnasietiden utbildade Jonathan sig till CNC operatör och på ett utvecklingssamtal berättade en av hans lärare hur roligt det var att ha honom som elev, att han under sina 30 år  på industriprogrammet inte tidigare träffat på en elev som hade Jonathans talang och sa. – Den här grabben kan räkna.

Efter anställningsintervjuer och en urvalsprocess ur fyra gymnasieklasser fick Jonathan redan efter sitt första år på industriprogrammet en lärlingsplats på USNR Sverige, där han även direkt efter att ha tagit studenten fick en fast anställning. Att arbeta med programmering och bearbetning av metall var något som han verkligen brann för. 

När han sedan slutade för att byta arbetsplats och chefen tackade honom för hans 3 år sa han att Jonathan alltid var välkommen tillbaka och avslutade med  – Du har förutsättningar för att bli vad du vill i framtiden.

Jonathan 020906 – 230712