SPES Extra förbundsstämma 17/10

Söndag 17 oktober 2021 hålls Riksförbundet SPES Extra stämma i Norrköping på Elite Grand Hotel, kl. 9.30-12.00. Samtliga betalande SPES medlemmar har närvaro och yttranderätt. Kretsarnas ombud och förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Anmälan sker senast den 2 oktober via mejl till: anmalan@spes.se

Välkomna önskar SPES förbundsstyrelse