Kalmar län – bäst i landet på anhörigstöd efter suicid

Det organiserade stödet till nära anhöriga efter ett självmord har varit nästan obefiltligt. I Kalmar län har en stor satsning gjorts för att arbeta uppsökande och erbjuda efterlevnadstöd.

– Tidigare var det ingen som var ansvarig för den här frågan, säger Daniel Abrahamsson, kommunförbundet Kalmar län.

Läs vidare och se inslaget hos SVT Småland