Låg kontroll på jobbet ökar risken för självmord

Män i yrken där kontrollen över arbetssituationen är låg har en högre risk för självmordsbeteende. Det visar en studie från Göteborgs universitet.