Lagförslag: Fängelse för självmordshets

Regeringen föreslår att det ska bli straffbart att förmå en annan person att begå självmord.
Läs vidare:

Aftonbladet

Pressmeddelande