Lång väntan på BUP i fall där barn begått självmord

I flera fall där barn- och unga begått eller försökt begå självmord de senaste åren konstaterar BUP i sina egna utredningar att det funnits problem i vården av den unga kopplat till personalbrist och långa väntetider, visar Ekots granskning.

Barn- och ungdomspsykiatrin är generellt underfinansierad och det kan i förlängningen få den här typen av konsekvenser, menar Tove Marthin som är verksamhetschef för BUP i Västmanland.

I samtliga fall konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att verksamheterna har utrett och vidtagit åtgärder för att undvika att liknande händelser ska inträffa.

– Vi får göra så gott vi kan inom ett orimligt snäv ekonomisk ram. Men det är klart att emellanåt så kommer det misslyckas och i värsta fall då så är det något som går illa, säger Tove Marthin som är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland. Länk till inslaget

BUP anmälde sig själva efter att 16-åriga Hanna tog sitt liv

Hanna hade haft kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm en längre tid, bland annat på grund av tvångssyndrom och ADD, när hon tog sitt liv våren 2019.

När BUP, efter självmordet, gått igenom den vård hon fått, kom de fram till att de inte förstått omfattningen av hur dåligt hon mådde och att de inte gjort tillräckliga strukturerade bedömningar för risken att hon skulle begå självmord.

”De ville bara bli av med henne så fort som möjligt, istället för att ta sig tid att lyssna på henne”, säger Hannas pappa. Länk till inslaget