Lättare för fler att lära sig om suicid

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök

För att förebygga suicid, och därmed rädda liv, behöver fler uppmärksamma, reagera och agera. Därför har Region Skånes webbkurser SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård) uppdaterats och anpassats till verksamheter även utanför sjukvård.

Under snart tio år har SPiSS ständigt utvecklats och nya fokus och teman har tillkommit. Nu har Region Skåne tillsammans med Skånes kommuner och idéburna verksamheter uppdaterat SPiSS:s webbkurser. Dessa är nu bättre anpassade till verksamheter utanför sjukvård så att alla, som arbetar nära människor i utsatta situationer. Så att fler kan få kunskap i att upptäcka, möta och förstå självmordsnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord. 

Utbildningen är tillgänglig för alla intresserade via Regions Skånes webbplats