Marie: ”Stödet till anhöriga är obefintligt”

När en person tar sitt liv drabbar det många människor kring den som avlidit och det kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos de närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del för att förhindra suicid.

– Jag fick inget stöd, det var tack och hej. Jag har inte hört någonting sedan dess, säger Marie Björkvall.

Läs vidare och se inlägget hos SVT Västmanland

Marie Björkvall