”Min klimatångest kommer för det mesta genom katastroftankar om hur min framtid kommer bli”

Renskötare, framför allt män, är en sårbar grupp vad gäller suicid. Klimatångest och de förändringar som ett varmare klimat medför, innebär också förhöjd suicidrisk för människor överlag. Dels på grund av klimatångesten i sig, dels på grund av de förändrade livsvillkor som drabbar människor när klimatet blir varmare. Vår medlemstidning Förgätmigej nr 1/2022 har därför temat Klimatångest.

Är du orolig för klimatförändringarna eller lider av klimatångest? Vi har frågat några personer om deras oro. Alva Fjellström, 18 år, kommer från Vilhelmina norra sameby i Västerbotten men går sista året på samiska samhällsprogrammet i Jokkmokk. Hon sitter som styrelseledamot i Saminuorra som är en samisk ungdomsorganisation på svenska delen av Sápmi.

Hur yttrar sig din klimatoro eller klimatångest?

– Min klimatångest kommer för det mesta genom katastroftankar om hur min framtid kommer att bli. Jag drömmer om att ta över mitt arv och bli renskötare när jag blir äldre. Då kommer det ofta tankar om jag överhuvudtaget kommer kunna hålla på med renskötseln. Jag tänker även på om jag kommer kunna ge arvet vidare till mina framtida barn. Jag ser hur vintrarna förändras och kan känna ångest över om mina renar kommer klara denna vinter eller om vi kommer att behöva utfordra och då lever jag inte med renskötsel som heltidssyssla.

– Jag kan tänka en hel del på hur makthavare idag inte ser klimatförändringarnas påverkan så mycket som vi gör. Det ger mig ångest eftersom jag kan tänka att det inte är samma sak att höra om det på nyheterna eller i rapporter som det är att se det med egna ögon. De ser inte sin framtid falla isär och sina drömmar om att ta över ett arv krossas. 

Hur länge har det varit så för dig?

– Jag skulle säga att det har kommit med åren eftersom jag ser klimatförändringarna med andra ögon nu. Idag kan jag höra hur de äldre pratar om vintrarna som jag aldrig kommer att få uppleva. Anledningen till att det kommit nu är nog för att jag blivit äldre och förstår mer idag än vad jag gjort tidigare. Jag förstår en hel del som att jag är uppväxt med att det är normalt att fodra renar vissa perioder men att jag idag vet att det inte är det. 

Vad gör du för att lindra den?

– Något som både hjälper och stjälper är nog att jag kämpar för klimatet och försöker utbilda folk i hur det kommer att bli men också hur det ser ut för renskötseln idag. Jag försöker ge folk kunskap och trycka på makthavare som har möjligheten att göra något drastiskt åt det.

Läs de andras berättelser här

Alva Fjellström