Konferens om suicidprevention 25-26 okt 2023

”Med samlad kraft för livet” är temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som i år genomförs i Östersund 25-26 oktober 2023. Här ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet. Med samlad kraft hjälps vi åt att förebygga suicid. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention samt även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.
Information och anmälan