Polisen spelar för stor roll vid självmord

Antalet självmordsförsök och andra akuta fall av psykisk ohälsa som polisen måste rycka ut på har ökat med över 50 procent de senaste åren. Vanligtvis är det polis och räddningstjänst som kommer om någon larmar om att den mår dåligt, men i region Stockholm har man satsat på en speciell psykiatriambulans – så kallade PAM-enheten.

Inslaget handlar bland annat om att personal i en psykiatriambulans har kunskap om psykisk sjukdom, de kan förbereda sig genom att läsa patientens journal och detta kan påverka bemötandet positivt. Andra patientgrupper åker sällan polisbil till sjukhuset.

Vi hör också SPES förbundsordförande Inger Händestam om det ofta obefintliga stödet till efterlevande efter suicid.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio