Professor: Politikerna glömmer frågan om självmord om och om igen

För att samhället ska bli bättre på att förebygga att människor tar sina liv har behovet av fler och större utredningar av de självmord som sker lyfts fram av politiska partier och olika instanser i över tio år.

Trots det har lagkraven kring detta snarare lättats upp.

Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, menar att politikerna inte prioriterar frågan tillräckligt.

– Det är jätteallvarligt. Det är allvarligt att man inte prioriterar denna fråga. Men jag kan inte förklara det på något annat sätt än att man glömmer bort denna fråga om och om igen.

Lyssna på inslaget