Screening kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur deltagarna svarat på instrumentet och med död i suicid. Detta betyder att man på gruppnivå, med felmarginal, kan uttala sig om vilka som har större sannolikhet för död i suicid inom kort efter ett akutbesök. Läs vidare