Självmord bland samer

Jon Petter Stoor är leg psykolog och forskare vid Umeå universitet. Han bedriver forskning om psykisk ohälsa, självmord och självmordsprevention bland samer.

Söndag 6 februari är det samernas nationaldag. Samerna är det enda urfolket i Europa.

– I vanliga fall brukar universitetet ha ett firande på Sámi albmotbeaivi, men på grund av pandemin är det väldigt lite som händer i Umeå. Det händer lite mer på andra platser i svenska Sápmi, men framförallt händer det mycket på norska sidan. En hel del av det kan man ta del av över nätet så jag kommer nog följa med digitalt och hänga ut flaggan här hemma förstås. Sen får jag och barnen öva på vår samiska genom att sjunga samefolkets sång tillsammans: Sámi soga lávlla, av Isak Saba.

Tyvärr är det vanligt att samer utanför livet i samebyarna inte lär sig språket och tappar den samiska språkkulturen. Det visar sig också i Jon Petters forskning att en stor del av identiteten och stoltheten försvinner när man berövas sitt modersmål och det ­ finns genomgående skillnader mellan den upplevda psykiska ohälsan bland samer som talar samiska, och de som inte gör det. Föga förvånande rapporterar de som förlorat sitt språk och kultur en större del av ohälsa och känner i större utsträckning ett utanförskap.

Man har även jämfört överdödligheten hos renskötande samiska män mot svenska män och ser att dessa samiska män har en överdödlighet på hela 50 procent. Med dessa siffror blir nästa fråga ganska naturlig, varför är det så?

Jon Petter har en bestämd uppfattning om att det beror på flera olika saker, bland annat att man som same i Sverige inte har en tydlig identitet som urbefolkning, staten har aldrig givit det samiska folket någon upprättelse eller befäst dess existens och rättighet som man till exempel gjort i Norge, där renskötarmännen inte suiciderar oftare än andra samer, eller norrmän. Men också för att mansrollen är mer befäst hos samer där det ­ finns ett starkt uttalat krav på att män ska klara sig själva, vara starka och inte be om hjälp, allt annat ses som en svaghet. Man biter ihop till dess att det inte går längre.

Artikeln publiceras i marsnumret av vår medlemstidning Förgätmigej men redan nu kan du läsa den här. Om du inte redan är medlem i SPES är du varmt välkommen att teckna ett medlemskap. Då får du Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år. Samtidigt stödjer du oss i vår kamp för ett suicidfritt Sverige.

Jon Petter Stoor

Foto: Moa Sandström