Självmord kan förhindras med bättre strategier

Varje dag dör fyra människor i Sverige i självmord. Bättre strategier för bedömning av suicidrisk, ökad kunskap inom primärvården och större fokus på dem som tidigare gjort självmordsförsök, kan sannolikt rädda fler liv. 

Sara Probert-Lindström, socionom, leg psykoterapeut i KBT och doktorand vid Lunds universitet menar att vi måste våga prata mer öppet med personer som vi misstänker funderar på att ta sitt liv:

– Det är många som inte vill ”väcka den björn som sover”. Men ingen forskning pekar på att risken för självmord skulle öka om vi pratar om det. Tvärtom upplevs det som en lättnad att någon vill lyssna och det kan göra stor skillnad för en person som har tankar om självmord om vi vågar prata om det som är svårt, menar Sara Probert -Lindström.

Läs artikeln