Självmord kan kopplas till obetalda skulder

Personer som inte kan betala sina skulder löper mer än dubbelt så stor risk att begå självmord. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på skuldutvecklingen i samhället, menar forskaren Yerko Rojas.

Trots en nollvision för självmord tar fler än 1 000 människor sina liv varje år i Sverige. Yerko Rojas, lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola, har i en ny studie undersökt kopplingen mellan självmord och obetalda skulder.

– Ekonomisk utsatthet är en känd riskfaktor för självmord. Däremot vet vi inte mycket om huruvida ekonomiska svårigheter i form av överskuldsättning specifikt är kopplade till självmord. Det är en viktig lucka i forskningen, säger Yerko Rojas. Läs vidare…