Skänk en gåva till Hildas minnesfond

Hilda Alice Karin Bohman. 2006-04-06 – 2023-06-11.

Hilda var en fantastisk tjej som var älskad och omtyckt av så många. Hennes suicid kom som en blixt från klar himmel och är en konsekvens av de höga krav som ungdomar försöker leva upp till i dagens samhälle och framför allt i sociala medier. Vi önskar att alla som vill och kan skänker en gåva till Hilda minnesfond för att stötta Spes i sitt livsviktiga arbete med suicidprevention och efterlevandestöd. Vila i frid vår älskade Hilda! Du kommer att vara för evigt saknad av så många och den sorg vi känner kan inte kläs i ord.