Skildrar hur många som berörs av ett självmord

I chocken och sorgen efter en äldre kusin som oväntat tog sitt liv, bestämde sig fotografen David Lundmark för att skildra hur ett självmord påverkar omgivningen långt bortom den närmaste familjen. Projektet, som också är hans examensarbete som bildkonstnär, fick namnet ”X60-X84”. Det är diagnoskodsserien för suicid i den internationella klassifikationen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). I septembernumret av vår medlemstidning Förgätmigej finns en intervju och bilder av David Lundmark med. Du kan läsa artikeln redan nu här 

David Lundmark, foto: Fredrik Funck