Sorg efter självmord är mer komplicerad

Press, brister i skolan och ökade krav pekas ut som förklaringar till att unga mår allt sämre. ”Det är så lätt att misslyckas i dag”, säger forskaren och psykiatern Ullakarin Nyberg. Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat sedan mitten av 1980-talet. Likaså ökar självmorden i åldersgruppen 15–24 år, konstaterar Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention. Läs vidare