SPES byter till 90-konto

Vi är glada att meddela att SPES tilldelats 90-konto! Därav byter vi nu plusgiro- och swishnummer för gåvor till vår verksamhet.

Vad är 90-konto? 90-konto är plusgiro- och/eller bankgironummer som börjar med ”90”. Det är en kvalitetsstämpel för organisationen som helt eller delvis finansieras genom gåvor. 90-konton förmedlas av Svensk Insamlingskontroll.

För att tilldelas 90-konto ska organisationen leva upp till högt ställda krav på effektivitet och transparens.

Vad innebär det för mig som vill stödja SPES? Den enda skillnaden är att du använder vårt 90-konto för att sätta in din gåva. När du swishar till vårt nya nummer får du istället för den vanliga gröna skärmen upp en röd skärm med ett hjärta.

Vill du bidra till SPES arbete för suicidprevention och stöd till efterlevande, sätt in din gåva på plusgiro 90 07 66-7. Eller swisha till 900 76 67. Varmt tack för din gåva!