SPES ger stöd till närstående efter suicid

SPES är en rikstäckande organisation som erbjuder stöd till närstående när någon tagit sitt liv – och förebygger att fler drabbas imorgon.

Vill du bidra till SPES arbete för suicidprevention och stöd till efterlevande, sätt in din gåva på plusgiro 90 07 66-7. Eller swisha till 900 76 67.

Du kan också stödja oss genom att sprida vårt informationsblad som kan laddas ner för utskrift här nedanför.

Varmt tack för ditt stöd!