SPES Jönköpings län

Varmt välkommen till SPES i Jönköping län!


Stöd SPES genom att bära vårt armband

Nu finns möjlighet att köpa armband där vinsten går till SPES Jönköpingskretsen.

Beställ ditt armband via mail till helena.ahnberg@spes.se

Skriv omkrets och färger på armbandet samt ditt namn/adress så skickas det till dig inom en vecka. Priset är 100:- och Swish-numret är 0708-75 17 19. Tanken är att de pengar som kommer in ska hjälpa till att finansiera fler samtalsträffar för alla som drabbats av sorgen av att ha förlorat någon älskad i självmord. Samtal med andra i samma situation är en fantastisk väg till läkning.

Vi erbjuder samtalsgrupper för dig som förlorat någon genom suicid i Jönköping och nu också i Gränna

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för vuxna som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse.

Träffar i Jönköping

Adress: Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Teman som samtalen kan handla om: Tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst, visa gärna en bild på den du har förlorat.

Kontakt och anmälan

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov. Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79.

Träffar i Gränna

Adress: Älmeberg 8, Gränna.

Anmälan till Helena Ahnberg helena.ahnberg@spes.se eller tel: 0708-751 719

Välkommen!

Behålla hoppet – suicidprevention som praktik.

Föreläsning från Jönköpings Universitet. Se föreläsningen på YouTube

Nya former av samskapande med patient- och närståendeorganisationer

Region Jönköpings län genomför regelbundet dialogträffar med patient- och närståendeorganisationer. Efter digitala mötesplatser våren 2021, var det i september dags för fysisk träff där bland annat samverkan kring Nära vård diskuterades. Läs vidare

Styrelse SPES Jönköping

Nya lokala styrelsen, vald vid årsmötet i mars 2022, för SPES kretsen i Region Jönköpings län och SPES avdelningen inom Jönköpings kommun, ser ut enligt nedan:

Ordförande: Isabella Florin

Sekreterare: Helene Andersson

Kassör: Kristina Sörensen 

Ledamot: Lena Strand

Ledamot: Helena Ahnberg

Suppleant: Lena Fritzell

Suppleant: Elisabeth Brengesjö

Övriga aktiviteter

Vi planerar att uppmärksamma Internationella Suicidpreventiva Dagen 10/9 (då även Jönköpings kommun har suicidpreventiva veckan, v. 36) 

samt International Survivors of Suicide Loss Day 19/11.

SPES kontaktpersoner Jönköpings län

Isabella Florin, Taberg. Tel 0736-38 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Elisabeth Brengesjö, Mullsjö. Tel 0392-210 90 Mobil: 073-3729806. E-post: elisabeth.brengesjo@spes.se

Helene Andersson, Nässjö. Tel 076-812 51 75 E-post: helene.andersson@spes.se

Helena Ahnberg, Gränna. Tel: 070-875 17 19. E-post: helena.ahnberg@spes.se

Recovery College

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Recovery College erbjuder kurser inom området psykisk ohälsa. Vår strävan är att genom utbildning stödja återhämtning. Kurserna är öppna för alla som är intresserade, såväl yrkesverksamma som privatpersoner. Samtliga kurser är avgiftsfria. Projektet drivs av Region Jönköpings län och Kommunal utveckling

I bifogad fil finns vårens kurskatalog  för Recovery College. Filen är utskriftsbar/dubbelsidig.

Räddningstjänsten föreläser

Räddningstjänsten i Jönköping föreläser och utbildar i psykisk ohälsa, som är en del i arbetet med att förebygga suicid. 036- 10 70 07 alt. 036- 10 50 00 E-post: raddning@jonkoping.se

  • Livräddande utbildning för psykisk hälsa (3,5 timmar)
  • Suicidprevention – en frukost/ lunchföreläsning (30 minuter)
  • MHFA, Mental Health First Aid (2 dagar/ 12 timmar)

IASP

IASP, International Association for Suicide Prevention Working Together to Prevent Suicide