SPES Jönköpings län

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon genom suicid 

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för vuxna som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse.

Tider hösten 2021: tisdagar (förutom i september), 17/8, 10/9 (Internationella Suicidpreventiva dagen), 12/10, 9/11 och 7/12 kl. 18.00 – 20.00

Vi har börjat med fysiska träffar igen, men det är begränsat antal platser. Vi har två rum bokade och får vara max 8 per rum. Ej komma vid symtom på förkylning eller liknande som kan vara Covid 19.
Adress: Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Tema som samtalen kan handla om: tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst, visa gärna en bild på den du har förlorat.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov. Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79.

Varmt välkommen!

SPES kontaktpersoner Jönköpings län

Isabella Florin, Taberg. Tel 0736-38 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Elisabeth Brengesjö, Mullsjö. Tel 0392-210 90 Mobil: 073-3729806. E-post: elisabeth.brengesjo@spes.se

Helene Andersson, Nässjö. Tel 076-812 51 75 E-post: helene.andersson@spes.se

Helena Ahnberg, Gränna. Tel: 070-875 17 19. E-post: helena.ahnberg@spes.se


SPES telefonjour: 020 -18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00.

Fler stödlinjer hittar du här.

SPES samtliga kontaktpersoner hittar du här.

SPES finns också på sociala medier.


Räddningstjänsten i Jönköping föreläser och utbildar i psykisk ohälsa, som är en del i arbetet med att förebygga suicid. 036- 10 70 07 alt. 036- 10 50 00 E-post: raddning@jonkoping.se

  • Livräddande utbildning för psykisk hälsa (3,5 timmar)
  • Suicidprevention – en frukost/ lunchföreläsning (30 minuter)
  • MHFA, Mental Health First Aid (2 dagar/ 12 timmar)

IASP, International Association for Suicide Prevention Working Together to Prevent Suicide