SPES Jönköpings län

Varmt välkommen till SPES i Jönköping län!

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon genom suicid


SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för vuxna som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse.

Tider våren 2022

tisdagar 18.00 – 20.00 följande datum: 18/1, 8/2, 8/3, 19/4, 10/5 och 14/6.

Vi har fysiska träffar om det är möjligt med hänsyn till restriktionerna, men det är begränsat antal platser. Vi har två rum bokade och får vara max 8 per rum. Ej komma vid symtom på förkylning eller liknande som kan vara Covid 19.

Adress

Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Tema som samtalen kan handla om

Tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst, visa gärna en bild på den du har förlorat.

Kontakt och anmälan

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov. Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79.


Recovery College

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Recovery College erbjuder kurser inom området psykisk ohälsa. Vår strävan är att genom utbildning stödja återhämtning. Kurserna är öppna för alla som är intresserade, såväl yrkesverksamma som privatpersoner. Samtliga kurser är avgiftsfria. Projektet drivs av Region Jönköpings län och Kommunal utveckling

I bifogad fil finns vårens kurskatalog  för Recovery College. Filen är utskriftsbar/dubbelsidig.


112-dagen

Fredagen den 11 februari klockan 13.00-15.30 bjuder SOS Alarm in till 112-dagen.


SPES kontaktpersoner Jönköpings län

Isabella Florin, Taberg. Tel 0736-38 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Elisabeth Brengesjö, Mullsjö. Tel 0392-210 90 Mobil: 073-3729806. E-post: elisabeth.brengesjo@spes.se

Helene Andersson, Nässjö. Tel 076-812 51 75 E-post: helene.andersson@spes.se

Helena Ahnberg, Gränna. Tel: 070-875 17 19. E-post: helena.ahnberg@spes.se


Räddningstjänsten föreläser

Räddningstjänsten i Jönköping föreläser och utbildar i psykisk ohälsa, som är en del i arbetet med att förebygga suicid. 036- 10 70 07 alt. 036- 10 50 00 E-post: raddning@jonkoping.se

  • Livräddande utbildning för psykisk hälsa (3,5 timmar)
  • Suicidprevention – en frukost/ lunchföreläsning (30 minuter)
  • MHFA, Mental Health First Aid (2 dagar/ 12 timmar)

IASP

IASP, International Association for Suicide Prevention Working Together to Prevent Suicide