Spes nya förbundsstyrelse

Spes förbundsstämma 2023 hölls digitalt söndagen den 7 maj med närmare 50 medlemmar som deltagare. Flera medlemmar närvarade även som ombud från kretsar, stödpersoner, medarbetare, förbundsstyrelse och revisorer. Även auktoriserad revisor deltog och stämman leddes av en extern mötesordförande och mötessekreterare.

Verksamhetsåret 2022 då Spes fyllde 35 år redogjordes för och lades till handlingarna. År 2022 innehöll nyheter som att Spes uppmärksammande för första gången och genomförde ett event den 19 november vid International Survivors of Suicide Loss Day då även Spes nya grafiska profil och logotype lanserades.

Över 80 stödpersoner i Spes har nu gått Grundutbildningen som arrangerades på 6 olika orter under året. Tack vare alla dessa stödpersoner i olika roller har Spes stödverksamhet kunnat utvecklas och expanderat under året. Spes genererar nu mer stöd till fler efterlevande vid suicid än vi någonsin gjort i vår 35-åriga historia. Vi har samtalsträffar på närmare 40 orter och den 10/9 på Internationella suicidpreventiva dagen arrangerades över 30 Spes-arrangemang runt om i landet. Tack vare Spes satsning på insamlingsverksamhet har medlen kunnat generera ny verksamhet, som under förra året då förbundet tillsatte två nya verksamhetsutvecklartjänster.

För 2023 är Verksamhetsplanen och budgeten fastställd. En ny förbundsstyrelse valdes att fortsätta förvalta och utveckla förbundets verksamhet.

Här presenteras den nya förbundsstyrelsen: Ordförande Inger Händestam (Östergötland), vice ordförande Ulrika Sonander (Västmanland), sekreterare Helene Andersson (Jönköping), kassör och ny ledamot Sonny Wåhlstedt (Västra Götaland), Leif Svanlund (Stockholm), Gunvor Håkansson (Skåne), Towe Samuelsson (Stockholm), Catrine Gyllenberg – ny ledamot (Västerbotten), Nils Wikander – ny ledamot (Västra Götaland). Till ersättare valdes Alexandra Rydholm (Skåne) och Tommy Nilsson – ny ersättare (Västra Götaland).

Jag tackar för det fortsatta förtroendet till att leda förbundet som Spes förbundsordförande och ser fram emot nya möjligheter för Spes verksamhet att utvecklas både på nationell, regional och lokal nivå. Det är tillsammans vi genererar det Spes vi vill att vår organisation ska vara!

Inger Händestam

Här kan du läsa en utförligare presentation av Spes förbundsstyrelse

Inger Händestam