SPES Östergötlands län

Varmt välkommen till SPES i Östergötlands län!

Om oss

Vi som träffas har drabbats av förlusten att en medmänniska tagit sitt liv. Att träffa andra efterlevande i liknande situation kan det vara ett stöd.

Sorgen behöver ta sig olika uttryck och förändras över tid, vi kan skapa ett forum där detta sker.

Du väljer hur ofta du vill komma på träffarna, på en ort eller på flera orter.

Varmt välkommen till ett medmänskligt kontaktnät för oss som mist i suicid!

Björn Andersson, Ordförande i SPES Östgötakrets.

Norrköping

Norrköping måndagarna: 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5 kl. 18:00-19:30

Plats: Studieförbundet SENSUS lokaler, Norrköping Teatergatan 3.

Kostnadsfritt: Träffarna bekostas av SPES Östgötakrets.

Linköping            

Linköping måndagarna: 24/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5 kl. 18:00-19:30

Plats: Studieförbundet SENSUS lokaler, Linköping Apotekare gatan 14.

Kostnadsfritt: Träffarna bekostas av SPES Östgötakrets.

Föranmälan för deltagare:

Till Norrköping kontakta:

Björn Andersson                073 – 854 59 55                 bjorn.andersson@spes.se              

Erja Andersson                  070 – 844 16 30                 erja.andersson@spes.se

Veronica Brygg                  070 – 384 34 33                 veronica.brygg@spes.se

Till Linköping kontakta:

Liselotte Gyltén                  070 – 847 95 80                 liselotte.gylten@spes.se    

Maria Edh                           070 – 569 86 58                 maria.edh@spes.se

Ytterligare planerade aktiviteter under våren

Årsmöte

Vårt årsmöte kommer att hållas den 9 mars. 

Gemensam vår/sommaravslutning

Vår avslutning hålls den 11 juni.

Info och inbjudan kommer att skickas ut.