SPES stödhelg för män den 26 – 28 augusti i Skövde

Välkommen till SPES stödhelg för män som förlorat någon närstående genom suicid.

Tid och datum: kl 18:00 den 26/8 –  kl 13:00 den 28/8 2022.

Adress: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Mat och logi ingår. Resa till/från Skövde ombesörjs av deltagaren själv.

Detaljer om stödhelgen skickas ut via e-post senast en vecka innan stödhelgen börjar.

Vid frågor kontakta: thomas.lovgren@spes.se

Antalet platser är begränsade så gör din anmälan så snart som möjligt, dock senast den 1 augusti.