Spes uppmärksammade International Survivors of Suicide Loss Day den 19 november.

International Survivors of Suicide Loss Day 19 november – en dag som uppmärksammar alla som förlorat närstående i suicid! Syftet med dagen är att belysa efterlevandes situation och att känna gemenskap och hopp i gemensamma svåra erfarenheter. Initiativet togs i USA vid millennieskiftet. Dagen infaller alltid på en lördag i slutet av november inför några av årets största familjehögtider, en svår tid på året för många som kämpar med sorg och saknad. Sedan några år tillbaka är dagen internationell. Efterlevande vid suicid kallas överlevare (survivor) på engelska, ett ord som även används i samband med andra typer av svåra trauman.

Inger Händestam, förbundsordförande Spes och Raija Zidén, verksamhetsutvecklare Spes
Inger Händestam
Aurora Livered, verksamhetsutvecklare Unga Vuxna Spes och Carina Persson, vice ordförande Spes
Halsbandet är ca 45 meter långt och varje pärla representerar en av de 15 000 personer som mister en nära i självmord i Sverige varje år
Lasse Gustavson, brandman, författare och föredragshållare
Julia Frey, musikartist
Ulrika Karlsson, samtalsledare och kontaktperson i Spes
Kim Zidén, efterlevande
Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare
Frida Boisen, moderator och föreläsare