SPES uppmärksammar International Survivors of Suicide Loss Day den 19 november

Välkommen till föreläsningar och mingel i Stockholm!

International Survivors of Suicide Loss Day 19 november – en dag som uppmärksammar alla som förlorat närstående i suicid! Syftet med dagen är att belysa efterlevandes situation och att känna gemenskap och hopp i gemensamma svåra erfarenheter. Initiativet togs i USA vid millennieskiftet. Dagen infaller alltid på en lördag i slutet av november inför några av årets största familjehögtider, en svår tid på året för många som kämpar med sorg och saknad. Sedan några år tillbaka är dagen internationell. Efterlevande vid suicid kallas överlevare (survivor) på engelska, ett ord som även används i samband med andra typer av svåra trauman. SPES kommer att bjuda in till en halvdagskonferens i Stockholm med föreläsningar, frågestund med sittande panel och avslutande mingel. Mer information kommer!