Tänd ett minnesljus

Tänd ett ljus för någon du saknar, och skicka ljuset vidare till någon som minns. Varje år tar ca 1500 människor sina liv i Sverige. Det är traumatiska förluster som sätter livslånga spår. SPES ger stöd till närstående – och förebygger att suicid sker imorgon.
Din gåva räddar liv!