Till minne av min älskade dotter Brónagh

SPES betyder hopp på latin, för alla som kämpar med psykisk ohälsa, om det finns liv finns där hopp.
Jag vill bidra till att förebygga självmord och att närstående ska få livsavgörande stöd och då har jag valt att starta en insamling till förmån för SPES – Suicidprevention och Efterlevandestöd.
Skänk en gåva så bidrar vi till ett bättre samhälle tillsammans! Varmt tack!

Till insamlingen

Bronagh