Till minne: Wolfgang Rutz

En av de mest välrenommerade på den suicidpreventiva arenan, har lämnat oss. Wolfgang Rutz var professor i socialpsykiatri och utbildad i Tyskland, men levde större delen av sitt liv i Sverige där han verkade fram till sin död. Mest känd är nog Wolfgang för att ha utarbetat den så kallade Gotlandsmodellen, som bidrog till kraftig minskning i suicidtal på ön genom bland annat kunskapshöjande insatser i primärvården kring att identifiera tecken på depression, liksom att dessa tecken kan skilja sig mycket mellan kvinnor och män. Arbetet blev underlag för Wolfgangs avhandling och den så kallade Gotlandsmodellen kom att bli en central beståndsdel av nationella suicidpreventionsprogam världen över. Wolfgang Rutz har under många år varit en uppskattad sakkunnig resursperson i Spes och även varit ledamot i vår förbundsstyrelse. Wolfgang Rutz blev åttio år.