Två röster om bipolär sjukdom

Snart kommer nästa nummer av vår medlemstidning Förgätmigej ut. Numret handlar bland annat om mobbning i skolan och om att ha diagnoserna bipolär sjukdom eller EIPS/Borderline.

Så här skriver Magnus Werner, bipolär, suicidöverlevare, stödjande medlem och föreläsare:

”Människor med bipolär sjukdom säger ofta att de inte ÄR bipolära utan HAR en bipolär sjukdom. Ofta görs en liknelse med cancer, ”jag HAR cancer men Är inte cancer”. Det är en haltande jämförelse, för cancer förändrar inte din personlighet. Det gör bipolär sjukdom. Det är dessutom en dödlig sjukdom, där omkring 15 procent suiciderar. Efter 40 år som bipolär har jag insett att min personlighet ständigt förändras. Mitt omdöme, min moral, mitt tänkande och agerande förändras beroende på om jag är depressiv, frisk eller hypoman. Egenskaper som uppmärksamhet, exekutiva funktioner och verbalt minne är nedsatta i alla faser av sjukdomen och denna påverkan ökar med stigande antal skov. Det handlar alltså om social och kognitiv funktionsnedsättning under sjukdomens alla faser, även den friska. Listan kan göras längre. Hjärnan är ständigt påverkad av sjukdomen och i hjärnan sitter personligheten, därför anser jag att jag ÄR bipolär.”

Läs mer om hans synsätt och strategier här:

Där finns också en artikel om hur Louise Hellbom hanterar samma sjukdom.

”Louise har alltid varit intresserad av kroppen ur ett helhetsperspektiv, inte minst nervsystemet. När hon blev sjuk började hon läsa och utforska för att se vad som fick henne att må bra.

– Någonting jag brinner för är att vi med bipolär sjukdom, högkänsliga personer och människor som har olika utmaningar tränar oss i att skilja ut tankar från känslor – det som händer i kroppen från det som händer i tanken. Man måste inte tro på sina tankar men när man känner en känsla i kroppen så tror vi att tanken är sann, därför att det känns så. Känslan övermannar en, den är så oerhört påtaglig. Jag känner att jag bara vill dö men faktum är att jag inte känner det utan tanken är att jag vill bara dö. Känslan i kroppen är en sorts smärta som vi helst inte vill ha och det är den jag vill ifrån, berättar Louise.”

Här kan du också läsa artiklar från tidigare nummer och bli medlem eller prenumerant. Tidningen kommer ut fyra gånger varje år.

Margnus Werner
Louise Hellbom