Utredning om haverikommission vid suicid

Regeringen har beslutat att en särskild utredare får i uppdrag att undersöka och föreslå var ansvaret ska ligga för de breda händelseanalyser efter suicid som Ulf Kristersson nämnde i sin regeringsförklaring. Händelseanalyserna ska syfta till att identifiera om något i samhällets skyddsnät brustit.

”Vi är positiva till att arbetet påbörjas. Varje suicid är en katastrof för de som drabbas. Men av varje katastrof finns det något vi kan lära. Det är viktigt att vi i denna process tar till oss perspektiv och erfarenheter från efterlevande, de som ofta varit allra närmast under den suicidala processen. Samtidigt är det oerhört viktigt att arbetet med utredning av suicid inte sker på bekostnad av suicidpreventiva insatser, eller stöd till de vars liv för alltid förändras av en älskad närståendes suicid.” säger Björn Eklund, kommunikatör och talesperson för Spes.


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Publicerad 19 januari 2023

Regeringen har för avsikt att idag besluta om att ge en särskild utredare i uppdrag att över vissa frågor inom det suicidpreventiva området för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt suicidpreventivt arbete. Läs Pressmeddelandet