Välkommen till Spes digitala förbundsstämma den 7 maj

Spes förbundsstämma kommer i år att hållas digitalt via Zoom söndagen den 7 maj 2023 kl. 9.00 – 14.00.

Anmäl ditt deltagande genom att fylla i detta formulär

Programmet för stämman publiceras via den digitala Årsmötesskola som Spes tagit fram i samverkan med Sensus studieförbund.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!