Varmt tack till Susanne Hobohms stiftelse

Spes har mottagit en donation från Susanne Hobohms stiftelse!

”För fortsatt utveckling och utbildning i ett livsviktigt arbete” tilldelas riksförbundet 50 000 kr. Donationen ska användas för utbildning av Spes egenerfarna stödpersoner. Söndagen 11 juni mottog Björn Eklund från Spes donationen vid en tillställning på Vårdinge Prästgård i Sörmland.

Varmt tack från alla oss på förbundet!