Varmt tack!

Till dig som var med och uppmärksammade suicidpreventiva dagen den 10 september på något vis, t ex genom att arrangera eller delta i ljuständningar, föreläsningar, musikframträdanden och sammankomster.

Vi vill också tacka dig som tände och skickade digitala ljus. Du är med och bidrar till att SPES idag har stödverksamhet på ett trettiotal orter i Sverige.

Titta på videon för att se ett litet urval av de arrangemang som SPES genomfört eller bidragit till.