”Vi måste dra lärdom av de suicid som sker”.

Statsminister Ulf Kristersson talade i sin regeringsförklaring om hur det suicidpreventiva arbetet ska stärkas med en nationell samordnare, forskningsprogram och bättre uppföljning av suicidala patienter:

”Varje gång en människa avslutar sitt liv ska en ’haverikommission’ tillsättas för att socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska kunna göra en utredning och dra lärdomar för framtiden.”

Det är oerhört angeläget att lära av de suicid som sker, anser Björn Eklund, kommunikatör och talesperson för SPES. ”Vi vet idag mycket på kvantitativ nivå om vad som utgör riskfaktorer och skyddsfaktorer för självmord. Men denna kunskap behöver alltid kompletteras med kvalitativ förståelse. Kunskap om det specifika och erfarenheter ur verkligheten. Detta kan suicidutredningar bidra till. Här är naturligtvis de efterlevande livsviktiga informationsbärare, de som varit närmast i någons suicidala process.

Ny kunskap räddar dock inga liv på egen hand. Det är naturligtvis helt avgörande hur vi sedan omsätter denna i praktiken. Det får heller inte bli så att arbetet med dessa utredningar görs på bekostnad av livräddande interventioner.

Det räcker inte heller att vi utreder självmord. Vi måste också sätta ner foten och kräva att de som drabbas av dessa traumatiska förluster erbjuds adekvat stöd, oavsett var man bor i landet. ”