Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka ”meningsskapande krishanteringsmetoder” föräldrar som har förlorat ett barn, har använt. Studien baseras  bland annat  på resultat från en artonårig forskning genomförd av  mig och min forskningsgrupp med 23 forskare i tio olika länder (Sverige, Portugal Kina, Sydkorea, Japan, Läs mer …

Kallelse till SPES extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti

Söndag 25 augusti 2019 äger SPES Riksförbunds extra stämma rum i Jönköping, Sensus Studieförbunds lokaler, Storgatan 10. Kl. 12.30-15.30 Samtliga betalande SPES medlemmar har närvaro och yttranderätt. Kretsarnas ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Dagordning § 1 Läs mer …

Nationella konferensen om suicidprevention 2-3 okt 2019

Nu har anmälan öppnat till den 12:e nationella konferensen om suicidprevention 2-3 okt 2019. För deltagare från brukar- och intresseorganisationer har vi ett nedsatt pris:  SEK 1500 i registreringsavgift ex. 25% moms.  Anmälan Vid anmälan anges rabattkod:       Intresse_org Rabattkoden anges på sidan 4 – summering i anmälningsformuläret. Du som har blivit Läs mer …