Rädda Hjälplinjen – skriv under uppropet #räddahjälplinjen

Vi finner det oacceptabelt att den nationella Hjälplinjen ska läggas ner vid årsskiftet. Vi uppmanar därför alla att skriva under uppropet #räddahjälplinjen! BAKGRUNDSINFORMATION Hjälplinjen erbjuder tillfälligt stöd vid psykisk kris eller svåra livssituationer via en jourtelefon som är öppen alla dagar. Hjälplinjen arbetar förebyggande genom Läs mer …

Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka “meningsskapande krishanteringsmetoder” föräldrar som har förlorat ett barn, har använt. Studien baseras  bland annat  på resultat från en artonårig forskning genomförd av  mig och min forskningsgrupp med 23 forskare i tio olika länder (Sverige, Portugal Kina, Sydkorea, Japan, Läs mer …