SPES Årsmötesskola

SPES förbundsstämma kommer att genomföras lördagen och söndagen den 9–10 maj, samt information om kretsarnas verksamheter fredag eftermiddag.  Årsmötesskolan riktar sig till alla intresserade medlemmar, men särskilt till kretsarnas valda ombud. Som ombud representerar du din krets och är en nyckelperson i förbundets demokratiska process. Läs mer …

Ta del av webbutbildning om bemötande ur ett brukarperspektiv

Utbildning med brukarperspektiv om bemötande Socialstyrelsens utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården beskrivs som banbrytande. Det har tagits fram i samarbete med brukarrörelsen och bygger på erfarenheter från personer med psykisk ohälsa. Efter ett intensivt utvecklingsarbete har Socialstyrelsen lanserat det utlovade utbildningsmaterialet om Läs mer …

SPES förbundsstämma 8 – 10 maj

Kallelse till SPES Förbundsstämma 2020 på Hotell Statt i Katrineholm lördag och söndag 9-10 maj 2020 samt fredag eftermiddag den 8 maj för kretsarnas verksamhetsredovisningar. Motioner önskar förbundsstyrelsen få insända innan den 1 april för att skriva motionssvar som ska vara med i årsmöteshandlingarna, dessa Läs mer …