E-post


Hur använder jag en e-postklient?

Websupport har guider till de vanligaste e-postklienterna på den här sidan, inklusive aktuella inställningar för servrar et cetera.


Är det okej att jag använder webbmail i min mobiltelefon i ställer för en e-postklient?

Villkorslöst nej. Om du använder en mobiltelefon eller surfplatta, använd den inbyggda e-postklienten (alla har en inbyggd e-postklient) eller hämta en annan och troligtvis mer kraftfull från respektive Store. Webbmail är inte gjort för att användas i mobiltelefoner eller på surfplattor och medför en rad olika problem utan några som helst fördelar.
Om du väljer att använda webbmail på en mobiltelefon, surfplatta eller liknande gör du det på eget ansvar, och det enda svaret på supportfrågor kommer att bli ”använd en e-postklient”.


Kan jag låta Gmail hantera min e-post?

På sätt och vis, det går att låta Gmail hämta posten från SPES-kontot och importera till Gmail. Google har instruktioner för detta här.


Jag kan inte skicka/ta emot e-post.

Börja med att undersöka om Websupport har några tekniska problem. Det kan du göra på den här sidan. Om det inte står något om tekniska problem kan det bero på att ett eventuellt problem har uppstått så nyligen att det ännu inte visas på deras statussida. Vänta gärna ett par timmar och testa igen, antingen kan problemet ha blivit löst och allting fungerar igen eller så har statussidan uppdaterats med information.


Vad är adressen för att logga in på webbmail?

https://webmail.websupport.se. Logga in med din e-postadress och ditt vanliga lösenord.

OBS: Använd aldrig webbmail på mobila enheter.


Hur lägger jag till/tar bort/hanterar en katalog?

Kärt barn har många namn – mappar, foldrar, kataloger et cetera – men eftersom vårt webbhotell använder termen kataloger så använder jag den i fortsättningen.
För att läsa hur du hanterar din webbmail finns den en utförlig guide här.


Hur skapar jag en e-postsignatur i min webbmail?

Vårt webbhotell har en guide för detta här.


Jag har glömt mitt lösenord

Skicka en förfrågan om ett nytt lösenord till webbredaktören.

Se till att allting anteckna ditt lösenord ifall du glömmer bort det eller behöver det av någon annan anledning, men förvara lösenordet på en säker plats.


Hur byter jag lösenord?

Webbhotellet har en utförlig guide för det här.

Tänk på att enbart använda ett säkert lösenord som du inte har använt på någon annan webbplats. Ett säkert lösenord måste ha minst tolv tecken och innehålla versaler, gemener, siffror samt specialtecken (till exempel @, &, ! et cetera).


Hur gör jag för att skicka mail till många utan att dom ser varandras mailadresser?

När du ska skicka ett meddelande finns i den översta rutan en meny för avsändare, en ruta för mottagare och en ruta för Ämne. Mellan Mottagare- och Ämne-rutan finns fyra stycken klickbara funktioner med ett +-tecken bredvid (se bild). Vi ska bara bry oss om de två längst till vänster; Kopia och Dold kopia. Dessa öppnar nya rutor där det går att skriva in adresser till mottagare.

Kopia: Kallas även CC efter engelskans Carbon Copy, det vill säga karbonkopia. Adressater som skall ha e-brevet till kännedom men som inte nödvändigtvis är en del av konversationen. Alla kan se allas adresser.

Dold kopia: Kallas även BCC eller Blind Carbon Copy, det vill säga dold karbonkopia. Adressater som skall ha e-brevet till kännedom utan att synas. Kan se adresser i Mottagare och Kopia men inte andra adresser i Dold Kopia.

Exempel: Vi skriver adressen A i Mottagare, B i Kopia samt C och D i Dold kopia.
A kan se A och B men inte C eller D.
B kan se A och B men inte C eller D.
C kan se A, B och C men inte D.
D kan se A, B och D men inte C.


Hur gör jag för att inte få så mycket skräppost?

Vårt webbhotell använder automatiska filter för att ta hand om en majoritet av all skräppost, men det är inte ovanligt att det ändå slinker igenom en del som systemet av olika anledningar missar.
Om du använder webbmail finns det inget att göra bortsett från att kasta skräpet.
Om du använder en e-postklient kan du skaffa ett extra skräppostfilter som kopplas till din e-postklient. Många säkerhetspaket som exempelvis Norton Security och Avast Internet Security har inbyggda filter för skräppost och fungerar med alla de vanligaste e-postklienterna.
Det finns även fristående skräppostfilter som Spamfighter om du hellre vill testa det.


Varför får jag dubbletter / dubbla e-postmeddelanden?

Den vanligaste anledningen är helt enkelt att ett meddelande har skickats till flera adresser och att två adresser leder till samma slutadress. Jag ska försöka förklara.

Om jag skickar ett meddelande till person A kommer person A att få ett meddelande.

Om jag skickar till person A och till en gruppadress (ett exempel är vår adress till styrelsen) och person A är med i den gruppadressen, får person A två meddelanden (det som skickats direkt och det som går via gruppadressen).

Detta behöver inte vara uppenbart, och den som skickar meddelandet använder BCC (se frågan ovan om att dölja adresser) kommer inte mottagarna att synas utan det framstår i alla avseenden som att man har fått samma meddelande två gånger när man i själva verket har fått två olika meddelanden som är identiska (samma avsändare, samma mottagare och samma innehåll).


Kontakter och kontaktgrupper

Till att börja med har vårt webbhotell en utmärkt guide för kontakter och adressboken här och här

En grupp är precis som det låter en grupp med e-postadresser, och genom att skicka e-post med gruppen som mottagare får alla i gruppen meddelandet. På så sätt kan du skicka ett meddelande till en “mottagare” (gruppen) i stället för att skriva in alla adresser eller välja mottagare varje gång.

För att skapa en ny grupp går du in i Adressbok i webbmailen. I rutan Kontaktgrupper högerklickar du på raden Personliga adresser och väljer Ny kontaktgrupp (se bild). Skriv in ett namn på gruppen och tryck på Enter-tangenten. Klicka sedan på kontaktgruppen så att den blir markerad. Nu kan du lägga till kontakter i gruppen precis som du skapar vanliga kontakter enligt webbhotellets guide.