Företagsgåva

Genom en företagsgåva räddar du liv och visar dina kunder och medarbetare att företaget bidrar till kampen mot psykisk ohälsa och traumatiska förluster.

Ert företag bidrar med minst 5 000 kr (ej moms) och får då

  • Gåvobevis
  • Ert företagsnamn, tack och logga på vår hemsida under minst tre månader.

Kontakta oss på info@spes.se i samband med att gåvan skänks, om företaget vill synas på vår hemsida, och bifoga gärna företagets logga.

Om ert företag inte kan swisha gåvan, kontakta oss på info@spes.se så skickar vi en faktura istället.

Varmt tack för ditt stöd!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som gör årliga kontroller av alla med 90-konton, säkrar att insamlingen håller hög kvalité och beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav. Om du ger en gåva till en organisation med 90-konto kan du som givare känna dig trygg och veta att insamlade medel används till uppgivet ändamål och att det sker en granskning av hur stor del som används till insamlings- och administrationskostnader.