Med anledning av corona/covid-19

Vi har just nu ändringar i vårt utbud på många håll i landet. Träffar kan bli inställda även med kort varsel, så titta gärna in på din orts flik här på hemsidan för aktuell information.

Som ett led i att minska smittspridningen vill vi be dig att följa direktiven från Folkhälsomyndigheten och att stanna hemma även vid lindriga symptom på förkylning/influensa.

Mer att läsa: Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.

Röda korsets stödtelefon under coronakrisen. Måndag till fredag kl.12.00-16.00. Tel 0771-900 800

Utvecklingshelgen i Norrköping den 18 – 19 april för dig som är, eller vill bli, stödperson i SPES telefonjour eller samtalsledare ÄR INSTÄLLD.
Vi beklagar detta och de olägenheter som det medför för dig som deltagare. SPES följer utvecklingen och återkommer så snart det är möjligt med information om när helgen kan genomföras. Om du har bokat en resa som inte går att avboka utan kostnad ber vi dig att skicka in begäran om reseersättning till förbundet. Originalkvitto ska bifogas. Underlagsblankett rekvireras av elzbieta.wrzalik@spes.se
Varmt välkommen att kontakta mig om frågor dyker upp.
Med varma hälsningar Inger Händestam, förbundsordförande
Tel: 0733 – 90 14 26
E-post: inger.handestam@spes.se