Om du tror att någon har självmordstankar

Mind Självmordslinjen för dig som behöver någon att prata med
Fler Telefonjourer

 • Ta din oro på allvar och gör något. Våga lita på din magkänsla – reagera på det som känns ovanligt.  
 • Prata med personen. Tala om att du är orolig. Ge honom eller henne konkreta exempel på varför du är rädd för att det föreligger självmordsrisk.
 • Det är en myt att man kan ”väcka den björn som sover” genom att fråga någon om självmordstankar. Var inte rädd för att våga fråga eller att ”säga något fel”.
 • Det är ofta en lättnad att någon frågar och orkar lyssna. Ett sätt att fråga kan vara: ”Det är vanligt att man i en svår situation kan få tankar om att man inte orkar leva längre. Är det så för dig?”
 • Följ upp med frågor om personen har konkreta planer för hur självmordet ska gå till, och när och var det ska ske.
 • Lyssna. Det viktigaste är att visa att du finns, att du lyssnar och att du bryr dig om personen.
 • Förmedla hopp. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Visa att förändring är möjlig. Genom att visa omtanke och våga lyssna är du en påminnelse om att livet är värt att leva.
 • Prata tillsammans om vad nästa steg skulle kunna vara. Informera om var man kan få hjälp och fråga vad du kan göra för att hjälpa till, som t ex att kontakta vården eller följa med på ett läkarbesök.
 • Lova inte något som kan riskera din anhöriges liv – som t.ex. att inte berätta för någon om personens självmordstankar eller att kontakta psykiatrin.
 • Om möjligt – lämna inte personen ensam.
 • Försök inte lösa en livshotande situation ensam. Ta hjälp av andra närstående samt av vården. Ring 112 eller åk tillsammans till närmaste akutmottagning om det behövs.
 • Det lönar sig att försöka hjälpa personen genom den akuta fasen. Ett självmord är inte oundvikligt – inte ens om personen tidigare gjort flera försök. Det lönar sig att ingripa och att försvåra självmordets genomförande.
 • Ta hand om dig själv också. Som anhörig kan man själv behöva stöd av någon utomstående, för att kunna orka fortsätta stödja. Riskera inte heller din egen säkerhet.

Lästips: Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord, av Ullakarin Nyberg (2013)