Press

Inger Händestam
Förbundsordförande

E-post: inger.handestam@spes.se
Tel: 070 – 200 24 02

Björn Eklund
Kommunikatör

E-post: bjorn.eklund@spes.se
Tel: 070 – 713 76 40

Att rapportera om självmord

Ta tillfället i akt att informera om samhällsproblemet självmord.

Undvik sensationsjournalistik och var speciellt noggrann vid rapportering kring kända personers självmord.

Undvik framträdande placering på löpsedlar och förstasidor, och var försiktig vid rubriksättning.

Undvik upprepning av berättelser om självmord.

Undvik att skriva på ett sätt som normaliserar självmord eller presenterar det som en lösning på problem.

Undvik att beskriva metoden som användes för ett självmord eller för ett självmordsförsök.

Undvik detaljerad information om platsen där självmordet eller självmordsförsöket genomfördes. Undvik bilder på platsen för händelsen.

Visa respekt för de efterlevande och andra berörda.

Komplettera artikeln eller reportaget med information om att självmord går att förebygga och vart man kan vända sig för att få hjälp om man mår dåligt.

Var uppmärksam på att även mediefolk själva kan vara direkt eller indirekt berörda och därmed mer eller mindre sårbara och påverkade av berättelser om självmord.

Stödmaterial för professionella inom media

Här finns fördjupningsmaterial utgivet av Karolinska Institutet i samarbete med WHO.