Press

Inger Händestam
Förbundsordförande

E-post: [email protected]
Tel: 070 – 200 24 02

Björn Eklund
Kommunikatör

E-post: [email protected]
Tel: 070 – 713 76 40

Att rapportera om självmord

Informera om att självmord går att förebygga och vart man kan vända sig för att få hjälp om man behöver.

Låt rapporteringen innehålla skildringar om hur man kan hantera stress eller självmordstankar och förmedla hopp om att det går att få hjälp och att må bättre.  

Iaktta särskild försiktighet vid rapportering om kända personers självmord.  

Iaktta försiktighet vid intervjuer med efterlevande familjemedlemmar eller vänner. 

Ha förståelse för att yrkesverksamma inom media själva kan bli påverkade av rapportering om självmord. 

Använd inte en framträdande placering för skildringar som rör självmord och undvik upprepning av sådan rapportering. 

Använd inte ett språk som är sensationsartat eller som normaliserar självmord, eller presenterar det som en konstruktiv lösning på problem. 

Undvik uttrycket ”valde att ta sitt liv”.

Undvik att nämna metoden som användes för ett självmord eller för ett självmordsförsök.

Ge inte detaljerad information om den platsen för självmordshandlingen och undvik bilder därifrån. 

Använd inte sensationsartade rubriker. 

Använd inte foton, videoklipp eller länkar till sociala medier. 

Stödmaterial för professionella inom media

Här finns fördjupningsmaterial utgivet av Karolinska Institutet i samarbete med WHO.