SPES organisation, kretsar och lokalföreningar

Förbundets organisation

Förbundet har kretsar vilka är verksamma inom geografiska områden utifrån län. I kretsar kan det finnas lokalföreningar inom det kommunala geografiska området.

SPES har 14 kretsar, varav 10 har aktiva regionala föreningsverksamheter och 3 kommunvisa
lokalföreningar.

En stor del av SPES stödverksamhet sker i kretsarna och lokalföreningarna.