Styrelse och kansli

Telefon till kansliet
020- 18 18 01

Postadress
Box 297
101 25 Stockholm

E-post
Medlemsfrågor: medlem@spes.se
Övriga frågor: info@spes.se
Hemsidan: webbredaktor@spes.se
Medlemstidningens redaktion: forgatmigej@spes.se

Plusgiro
370743-7

Bankgiro
230-9938

Organisationsnummer
802014-9483


Förbundsstyrelse

Inger Händestam (Östgötakretsen)
Förbundsordförande
Telefon: 070 – 200 24 02
E-post: inger.handestam@spes.se

Pirjo Stråte (Stockholmskretsen)
Vice förbundsordförande
Telefon: 070 – 499 93 17
E-post: pirjo.strate@spes.se

Elzbieta Wrzalik (Stockholmskretsen)
Förbundskassör
Telefon: 070 – 779 16 30
E-post: elzbieta.wrzalik@spes.se

Leif Svanlund (Stockholmskretsen)
Förbundssekreterare
E-post: leif.svanlund@spes.se

Karin Johansson (Stockholmskretsen)
Ledamot
Telefon: 073 – 058 79 36
E-post: karin.johansson@spes.se

Carina Persson (Västra kretsen)
Ledamot
Telefon: 070 – 741 36 05
E-post: carina.persson@spes.se

Kaisa Nordqvist (Uppsalakretsen)
Ledamot
Telefon: 070 – 277 70 44
E-post: kaisa.nordqvist@spes.se

Susanne Mets (Dalakretsen)
Ledamot
Telefon: 070 – 618 71 94.
E-post: sussi.mets@spes.se

Lena Lithén (Gävle)
Suppleant
E-post: lena.lithen@spes.se

Bonnie Nilsson (Västra kretsen)
Suppleant
Telefon: 070 – 209 38 33
E-post: bonnie.nilson@spes.se