Styrelse och kansli

Telefon till kansliet
020- 18 18 01

Postadress
Box 297
101 25 Stockholm

E-post
Medlemsfrågor: medlem@spes.se
Övriga frågor: info@spes.se

Plusgiro
370743-7

Bankgiro
230-9938

Organisationsnummer
802014-9483


Förbundsstyrelse

Inger Händestam

Förbundsordförande

Telefon: 0733 – 90 14 26

E-post: inger.handestam@spes.se

Pirjo Stråte

Vice förbundsordförande

Telefon: 070 – 499 93 17

E-post: pirjo.strate@spes.se

Elzbieta Wrzalik

Förbundskassör

Telefon: 070-779 16 30

E-post: elzbieta.wrzalik@spes.se

Leif Svanlund

Förbundssekreterare

E-post: leif.svanlund@spes.se


Karin Johansson

Ledamot

Telefon: 0730 – 58 79 36

E-post: karin.johansson@spes.se

Wolfgang Rutz

Ledamot

Telefon: 070 – 611 58 58

E-post: wolfgang@rutz.se

Björn Eklund

Ledamot

Telefon: 070 – 7137640

E-post: bjorn.eklund@spes.se

Johanna Bäckman

Ledamot

E-post: johanna.backman@spes.se


Elisabeth Lindström

Suppleant

Telefon: 073-326 12 34

E-post: elisabeth.lindstrom@spes.se