Styrelse och kansli

Telefon till kansliet
020- 18 18 01

Postadress
Box 297
101 25 Stockholm

E-post
Medlemsfrågor: medlem@spes.se
Övriga frågor: info@spes.se
Hemsidan: webbredaktor@spes.se
Medlemstidningens redaktion: forgatmigej@spes.se

Plusgiro
370743-7

Bankgiro
230-9938

Organisationsnummer
802014-9483


Förbundsstyrelse

Inger Händestam
Förbundsordförande
Telefon: 070-200 24 02
E-post: inger.handestam@spes.se

Pirjo Stråte
Vice förbundsordförande
Telefon: 070 – 499 93 17
E-post: pirjo.strate@spes.se

Elzbieta Wrzalik
Förbundskassör
Telefon: 070-779 16 30
E-post: elzbieta.wrzalik@spes.se

Leif Svanlund
Förbundssekreterare
E-post: leif.svanlund@spes.se

Karin Johansson
Ledamot
Telefon: 0730 – 58 79 36
E-post: karin.johansson@spes.se

Wolfgang Rutz
Ledamot
Telefon: 070 – 611 58 58
E-post: wolfgang@rutz.se

Björn Eklund
Ledamot
Telefon: 070 – 713 76 40
E-post: bjorn.eklund@spes.se

Johanna Bäckman
Ledamot
E-post: johanna.backman@spes.se