Rädda liv. Swisha123 226 68 64

Genom att bidra till SPES verksamhet hjälper du oss att rädda liv! Din gåva gör skillnad! Varmt tack!

Swish 123 226 68 64 eller plusgiro: 37 07 43 – 7.

Vi anordnar samtalsgrupper och annat stöd till närstående som förlorat någon genom självmord. Genom att stödja SPES bidrar du till att föräldrar, syskon, barn och andra efterlevande får den hjälp de behöver för att överleva när det värsta drabbat dem. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem, vår vision är ett suicidfritt Sverige. När du skänker en slant till SPES bidrar du också till att bryta tabut kring suicid och psykisk ohälsa. Genom att minska fördomar vågar fler söka hjälp.