Till minne-brev

Hedra minnet av den du förlorat genom en gåva till SPES. Gåvan sätter du in på vårt plusgiro 37 07 43 – 7.

För att vi säkert ska hinna sända det till begravningen behöver vi ha alla uppgifter senast en vecka i förväg. Om det inte kan sändas till begravningen skickas det till närmast anhörig så snart som möjligt. 

På inbetalningskortet, eller på raden ”meddelande” vid inbetalning via internetbank, skriver du namnet på gåvogivaren och namnet på den avlidne.

Om du har frågor, går det bra att kontakta Karin Johansson. E-post: karin.johansson@spes.se eller via telefon: 076-797 77 76