Till minne-brev

Till minne-brevet fylls i för hand och sänds i kuvert. En bild på det digitala Till minne-brevet som kan skickas via e-post om den vanliga postgången inte hinns med, finns längre ned på den här sidan.

Hedra minnet av den du förlorat genom en gåva till SPES. Gåvan sätter du in på vårt plusgiro 90 07 66-7. Fyll sedan i dina uppgifter i formuläret här nedanför.

För att vi säkert ska hinna sända det till begravningen behöver vi ha alla uppgifter senast en vecka i förväg. Om det inte kan sändas till begravningen skickas det till närmast anhörig så snart som möjligt. Vi kan också skicka Till minne-brevet digitalt om det är för kort om tid för vanlig postgång. Ange gärna under ”meddelande” hur du önskar få Till minne-brevet.

På inbetalningskortet, eller på raden ”meddelande” vid inbetalning via internetbank, skriver du namnet på gåvogivaren och namnet på den avlidne.

Om du har frågor, går det bra att kontakta Karin Johansson. E-post: karin.johansson@spes.se eller via telefon: 073 – 058 79 36.


Till minne-brev som kan skickas via e-post.