Till minne-brev

Hedra minnet av den du förlorat genom en gåva till SPES. Gåvan sätter du in på vårt plusgiro 37 07 43 – 7.

För att vi säkert ska hinna sända det till begravningen behöver vi ha alla uppgifter senast en vecka i förväg. Om det inte kan sändas till begravningen skickas det till närmast anhörig så snart som möjligt. 

Vi har just nu tekniska problem med formuläret nedan så om ditt meddelande inte går iväg är vi tacksamma om du istället mailar in uppgifterna till karin.johansson@spes.se

På inbetalningskortet, eller på raden ”meddelande” vid inbetalning via internetbank, skriver du namnet på gåvogivaren och namnet på den avlidne.

Den avlidnes namn (obligatorisk)

Begravningsbyråns namn och fullständiga adress (obligatorisk)

Närmaste anhörigs namn och fullständiga adress

Gåvogivarens namn (obligatorisk)

Dikt eller personliga hälsningsord

Gåvogivarens epost (obligatorisk)