Vad du kan göra

Vi anordnar samtalsgrupper och annat stöd till närstående som förlorat någon genom självmord. Genom att stödja SPES bidrar du till att föräldrar, syskon, barn och andra efterlevande får den hjälp de behöver för att överleva när det värsta drabbat dem. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem, vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Du kan stödja oss genom att bli medlem, genom att skänka en gåva, starta en insamling, engagera dig i förbundet eller genom att informera om att SPES finns.

Du behövs i kampen för ett suicidfritt Sverige!