Kontakt

Spes Västra krets
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

[email protected]

Styrelse

Styrelse

Thomas Lövgren

Ordförande

[email protected]
Jag har jobbat många år inom tillverkningsindustrin med projektledning och som avdelningschef.
Jag fick kontakt med Spes efter att min dotter Ellinor tog sitt liv 2011.
Samtalsträffarna gav mig ett bra stöd och jag kände efter några år att jag ville
hjälpa till med Spes viktiga arbete. Har nu varit aktiv inom Spes Västra krets
sedan 2015 i styrelsen samt som samtalsledare och kontaktperson. Min förhoppning är
att vi ska kunna erbjuda stöd till efterlevande i fler kommuner och på fler orter inom regionen,
genom att få fler att engagera sig i Spes. Ju fler vi är som engagerar oss,
desto större möjligheter får vi att även jobba mer med suicidprevention
tillsammans med andra organisationer och myndigheter i regionen


Charlotte Jensen

Kassör

[email protected]
Lotta hittade SPES efter att ha förlorat en av sina systrar i självmord.
Det Spes erbjuder för sina medlemmar är livsuppehållande och räddar liv.
Utöver engagemang i Spes som samordnare av stödlinjen tillsamman
med Ulla och kassör i SPES Västra krets är Lotta utbildare i
PLR (Psykisk Livräddning) inom SPIV. Lotta arbetar inom medicinteknik och hade
gärna velat engagera sig ännu mer i suicidprevention och stöd till oss efterlevande.


Carina Persson

Sekreterare

[email protected]
Carina har jobbat inom hotellbranschen i många år men efter att hennes
son Martin tog sitt liv 2016 utbildande Carina sig till samtalsterapeut och
coach i sorgbearbetning. Carina har varit engagerad i Spes i några år,
främst i Göteborg och betonar Spes betydelse som nätverk för efterlevande.


Jennifer Rigby

Ledamot


Jennifer jobbar som VD assistent. Efter hennes syster tog sitt liv i maj 2011 har hon känt ett
starkt behov av att hjälpa till. Jennifer är aktiv i Spes stödlinje, med samtalsträffar och sitter
med i Västra kretsens styrelse. Jennifer vet hur svårt det är i början att hitta ett sätt att leva
efter en närstående tagit sitt liv därför vill hon stödja, lyssna och finnas där för andra
människor i samma situation.


Nils Wikander

Ledamot

[email protected]
Lena Laurin

LedamotEva Larsson

LedamotMomotrixiebelle Rustas

LedamotJohanna Bäckman

Suppleant

[email protected]


Sonny Wåhlstedt

SuppleantKontaktpersoner:

Du som är efterlevande är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Samtliga kontaktpersoner har själva mist någon närstående i självmord.

Margareta Johansson, Varberg. Tel: 070-377 05 86. E-post: [email protected]

Gerd Bancks, Fengersfors. Tel: 0532 -710 97 eller 070 -243 54 11 E-post: [email protected]

Thomas Lövgren, Göteborg. Tel: 070-573 34 79. E-post: [email protected]

Barbro Ekelund, Tibro. E-post: [email protected]

Margaretha Adolfson, Skara. E-post: [email protected]

Marie Ahlqvist, Skövde. E-post: [email protected]

Nils Wikander, Mölndal. Tel: 073-047 17 09. E-post: [email protected]

Lena Laurin, Göteborg. Tel: 073-500 84 54. E-post: [email protected] 

Tommy Nilsson, Karlsborg. E-post: [email protected]