Kontakt

Spes Västra krets
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

[email protected]


Kontaktpersoner:

Du som är efterlevande är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner om du vill ha information om Spes. Samtliga kontaktpersoner har själva mist någon närstående i självmord. Du kan även ringa till Spes stödlinje på telefon: 020 -18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00.

Åse Isaksson, Väröbacka. Tel: 076-307 22 19. E-post: [email protected]

Gerd Bancks, Fengersfors. Tel: 0532 -710 97 eller 070 -243 54 11 E-post: [email protected]

Thomas Lövgren, Göteborg. Tel: 070-573 34 79. E-post: thomas.lovgren@spes.

Nils Wikander, Mölndal. Tel: 073-047 17 09. E-post: [email protected]

Tommy Nilsson, Karlsborg. E-post: [email protected]


Styrelse

Styrelse

Thomas Lövgren

Ordförande

[email protected]

Jag har jobbat många år inom tillverkningsindustrin med projektledning och som avdelningschef. Jag fick kontakt med Spes efter att min dotter Ellinor tog sitt liv 2011. Samtalsträffarna gav mig ett bra stöd och jag kände efter några år att jag ville hjälpa till med Spes viktiga arbete. Har nu varit aktiv inom Spes Västra krets sedan 2015 i styrelsen samt som samtalsledare och kontaktperson. Min förhoppning är att vi ska kunna erbjuda stöd till efterlevande i fler kommuner och på fler orter inom regionen, genom att få fler att engagera sig i Spes. Ju fler vi är som engagerar oss, desto större möjligheter får vi att även jobba mer med suicidprevention tillsammans med andra organisationer och myndigheter i regionen.


Johanna Bäckman

Vice ordförande

[email protected]

Johanna Bäckman är utbildad socionom och arbetar på myndighet för personer med funktionsnedsättningar. Johanna förlorade sin lillebror i suicid 2009 och är aktiv i Spes sedan 2018. Johanna är också suppleant i SPIVs styrelse.


Charlotte Jensen

Kassör

[email protected]

Lotta hittade SPES efter att ha förlorat en av sina systrar i självmord. Det Spes erbjuder för sina medlemmar är livsuppehållande och räddar liv. Utöver engagemang i Spes som samordnare av stödlinjen (tillsammans med Ulla) och kassör i SPES Västra krets är Lotta utbildare i PLR (Psykisk Livräddning) inom SPIV. Lotta arbetar inom medicinteknik och hade gärna velat engagera sig ännu mer i suicidprevention och stöd till oss efterlevande.


Jennifer Rigby

Ledamot


Jennifer jobbar som VD-assistent. Efter hennes syster tog sitt liv i maj 2011 har hon känt ett starkt behov av att hjälpa till. Jennifer är aktiv i Spes stödlinje, med samtalsträffar och sitter med i Västra kretsens styrelse. Jennifer vet hur svårt det är i början att hitta ett sätt att leva efter en närstående tagit sitt liv därför vill hon stödja, lyssna och finnas där för andra människor i samma situation.


Nils Wikander

Ledamot

[email protected]

Nils Wikander är pensionerad yrkesofficer och aktiv i Spes Västra krets styrelse där han främst jobbar med intressepolitiska frågor och inflytanderåd/brukarråd inom psykiatrin. Han är även Västra kretsens representant och vice ordförande i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg, kontaktperson samt sitter i Spes stödlinje. Han har förlorat en släkting samt en kollega genom suicid och framhåller vikten av att transparens genomsyrar Spes viktiga arbete på alla nivåer så långt som möjligt. Nils är även ledamot i Spes förbundsstyrelse.


Eva Larsson

LedamotHedvig Mehrén Bergkvist

LedamotKatrin Thorsell

LedamotBrianna Garate

SuppleantSonny Wåhlstedt

Suppleant